Zajęcia ogólnorozwojowe

8 września 2020
dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

8 września 2020
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edukacja Szkoła Podstawowa

8 września 2020
dla uczniów szkół podstawowych