Rewalidacja

 

Zajęcia rewalidacji są przygotowane z myślą o dzieciach mających trudności w uczeniu się oraz takich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Główne cele rewalidacji

 

Zajęcia rewalidacji pomagają dzieciom:

  • rozwijać procesy myślenia
  • rozwijać zdolności percepcyjno-motoryczne(rozpoznanie, spostrzeganie, rozwój funkcji wykonawczych)
  • ćwiczyć pamięć
  • rozwijać i doskonalić zmysły
  • doskonalić kompetencje językowe i matematyczne
  • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
  • ćwiczyć analizę i syntezę słuchową
  • rozwijać zdolności twórcze i poznawcze
  • rozwijać sprawność ruchową

Częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych są dysfunkcje występujące u uczniów, co przekłada się na ich zaniżone poczucie własnej wartości, brak wiary w swoje możliwości i to, że są w stanie osiągnąć sukces.

 

Zajęcia mają na celu maksymalnie niwelować lub korygować dysfunkcje i sprawić, by dzieci poczuły się pewniej w środowisku szkolnym. Terapeuta usprawnia zaburzone funkcje psychomotoryczne, stymuluje ogólną sprawność intelektualną, pobudza do aktywnego, logicznego myślenia, rozwija umiejętności matematyczne oraz językowe.

 

 

Bo każde dziecko jest wyjątkowe,
musi tylko w to uwierzyć!