Zajęcia dla przedszkolaków
i dzieci w wieku wczesnoszkolnym

zajęcia w małych grupach do 6 osób
z podziałem na kategorie wiekowe

Zajęcia Plastyczne

 

w grupach wiekowych:

 • od 3 do 4 lat
 • od 5 do 7 lat

czas trwania zajęć: 60 minut

Robotyka i programowanie

 

w grupach wiekowych:

 • od 5 do 6 lat
 • od 7 do 9 lat

czas trwania zajęć: 60 minut

Zajęcia Plastyczne

 

Na zajęciach plastycznych wykorzystujemy wszelkiego rodzaju materiały do tworzenia artystycznych projektów. Dzieci poprzez lepienie, malowanie, wycinanie rozwijają sprawność grafomotoryczną. Wpływa to także na ich zdolność koncentracji, a także pozwala wyciszyć emocje.

Korzyści dla rozwoju dziecka:

 

 • rozwój koncentracji
 • rozwój wyobraźni
 • sprawność ruchowa
 • sprawność grafomotoryczna

Robotyka z elementami programowania

 

Na zajęciach z robotyki z elementami programowania dzieci uczą się logicznego myślenia, rozwijają umiejętności manualne, a przy tym doskonale się bawią. Dokonując analizy oraz porównując dostępne możliwości rozwiązania problemu uczą się jak dokonać najlepszego wyboru. Kluczową umiejętnością podczas nauki programowania jest analizowanie złożonych czynności i rozkładania ich na czynności proste. Umiejętności dziecko rozwija poprzez wykorzystanie zabaw i gier interakcyjnych, mat interaktywnych czy gier planszowych w połączeniu z różnymi formami aktywności poznawczej ucznia.

Korzyści dla rozwoju dziecka:

 

 • logiczne myślenie
 • zdolności manualne
 • umiejętność planowania
 • widzenie przestrzenne
 • umiejętność analizowania
 • umiejętność pracy w zespole

Zajęcia