EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Kiedy nasze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z edukacją i pełne obaw stawiają pierwsze kroki na szkolnych korytarzach bardzo ważne jest by zdobyły pewność siebie, która wpłynie na ich dalszy rozwój. Dzięki uzupełnieniu braków z wiedzy, oraz usystematyzowaniu omawianych w szkole zagadnień dzieci nie zniechęcą się, a wręcz nabiorą chęci do nauki.

 

Zajęcia dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej mają za zadnie pomóc uczniom w utrwaleniu wiadomości i umiejętności omawianych w szkole. To tu Wasze pociechy udoskonalą technikę czytania. W ciekawy i dostępny sposób pomożemy przyswoić zasady ortografii i interpunkcji. A także usprawnimy umiejętność pisania różnych form wypowiedzi. Ponadto pomożemy zgłębić zagadnienia matematyczne, nie zapominając o wsparciu przy nauce tabliczki mnożenia, która często jest prawdziwą zmorą dla dzieci. Nie zapomnimy również o wiedzy o przyrodzie. Dzięki naszym zajęciom dla Waszych pociech nauka będzie dziecinnie prosta!

NAUKA CZYATNIA I PISANIA

 

Kochani rodzice najłatwiej dziecko zniechęcić do nauki pisania i czytania zmuszając, nudząc lub krytykując. W myśl zasady „jak będzie nuda to się nie uda” prowadzimy zajęcia dla dzieci w sposób taki, aby były dla nich jak najbardziej zajmujące. Nie zapominajmy, że dzieciom jest jeszcze trudniej nauczyć się czytać i pisać niż nam nauczyć się robić to w języku obcym.

 

Spróbujcie przeczytać
είναι εύκολο (po grecku:To jest łatwe! )
Ez könnyű (po węgiersku: To jest łatwe!
C’est facile (po francusku: To jest łatwe!)

„By nauczyć się czytać potrzeba cierpliwości i wytrwałości!”

Zaczniemy od :

 

 • rozpoznawanie małych i wielkich liter
 • rysowania po śladzie
 • zapisania własnego imienia
 • zrozumienia, że niektóre wyrazy zapisujemy inaczej niż słyszymy
 • dzielenia na sylaby i łączenia sylab w wyrazy

następnie:

 

 • świadomość istnienia dwuznaków (sz, cz, rz, ch) oraz zmiękczeń (ś, ź, ć, dź, itd.)
 • zwrócenie uwagi na istnienie interpunkcji
 • rozwijanie umiejętności czytania w oparciu o litery, sylaby i proste wyrazy;
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • łączenie obrazków z podpisem
 • czytanie prostych zdań.
 • pisanie prostych wyrazów

Naiwnym byłoby sądzić, że bez odpowiedniego przygotowania,
dziecko w pierwszej klasie szkoły z łatwością będzie przyswajało materiał
realizowany każdego dnia.

 

Dobre przygotowanie to poczucie pewności siebie,
to lepsze relacje z rówieśnikami to chęć do dalszej edukacji.
To po prostu dobry start!

ZAJĘCIA

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

GRUPOWE

(do 6 osób)

INDYWIDUALNE

Kategoria wiekowa

NAUKA CZYTANIA I PISANIA

45 minut

TAK

TAK

Przedszkolaki 5-6 lat

Klasa 1

EDUKACJA WCZESNOSZOKLNA

45 minut

TAK

TAK

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

90 minut

TAK

TAK

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Zajęcia