Edukacja Szkoła Podstawowa

Zajęcia grupowe (do 6 os.) i indywidualne 60 lub 90 minutowe dla klas 1,2,3,4

 

  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia
  • Fizyka

 

JĘZYK POLSKI

 

Język polski to nie tylko nasz język ojczysty, to także przedmiot obowiązkowy na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym. Dlatego tak ważne jest by zadbać o właściwe podstawy jak najwcześniej.

 

Zajęcia dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej z języka polskiego

 

pomogą w utrwaleniu wiadomości omawianych na lekcjach szkolnych. Położymy nacisk na te zagadnienia, które stanowią dla dzieci największy problem. Omówimy najważniejsze lektury, powtórzymy zasady ortografii i interpunkcji. Usprawnimy umiejętności pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.

Zajęcia dla ósmoklasistów z języka polskiego

to przede wszystkim zajęcia mające na celu przygotowanie do egzaminu.

 

Utrwalimy więc wiadomości z :

 

  • literatury
  • pisania różnych form wypowiedzi
  • gramatyki
  • ortografii i interpunkcji

Omówimy kryteria oceniania zadań egzaminacyjnych.

Sprawimy, że Wasze dziecko będzie dobrze przygotowane i pewne swojej wiedzy!

Zajęcia