www.EDUKATORIA.pl
 – w trosce o prawidłowy rozwój Twojego dziecka
Edukatoria
– to miejsce stworzone z pasją, po to by dzieci w różnym wieku
otrzymywały dokładnie to czego potrzebują do prawidłowego rozwoju.

 

To tu najmłodsi rozpoczynają swoją drogę z edukacją. Poprzez różnorodne metody nauczania jesteśmy w stanie dotrzeć do indywidualnych potrzeb dziecka, a także w pełni doskonalić jego umiejętności. Wykształcona kadra dba o prawidłowy rozwój dzieci.

 

Dla starszych służymy wsparciem, tam gdzie pojawiają się problemy lub chęć rozszerzenia wiedzy w danym zakresie. Uczniowie często potrzebują dodatkowych zajęć i to do nich skierowana jest oferta kursów oraz korepetycji.

 

Dzięki właściwemu wsparciu każdy potrafi wykrzesać z siebie to co najlepsze!

 

Czekamy na Was!

Jesteście gotowi poznać się bliżej?

Nasza wyspecjalizowana kadra jest w pełni gotowa przyjąć Wasze pociechy pod swoje skrzydła. Bierzemy się za rozwój i naukę, bo to najlepsza inwestycja na przyszłość!

Agnieszka Kaczmarek Załozycielka Edukatorii

Agnieszka Kaczmarek

 

– założycielka Edukatorii. Ukończyła studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe , specjalizacja Handel i finanse międzynarodowe. Odkąd została mamą oddaje się w pełni życiu rodzinnemu oraz dba o rozwój swojego dziecka na wszystkich płaszczyznach. Tak też pojawił się pomysł na stworzenie Edukatorii, miejsca gdzie dzieci mogą poznawać świat, rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności.

Bo każda mama pragnie dla swojego dziecka tego co najlepsze!

Marta Rubacha Logopedia

Marta Rubacha

 

– ukończyła studia na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną, a także Pedagogika wieku dziecięcego, Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej.

Pracuje w szkole podstawowej, ponadto cały czas podnosi swoje kwalifikacje by wdrażać nowe metody w swojej specjalizacji.

Pani Marta prowadzi u nas terapie logopedyczne oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Karolina Kałużna Pedagogika dziecięca

Karolina Kałużna

 

– ukończyła studia na kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego, pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna. Jest nauczycielem mianowanym w jednej ze szkół podstawowych. W ramach swojej pracy pełniła funkcję wychowawcy, oraz nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi również z uczniami różnorodne zajęcia rozwijające ich zainteresowania takie jak kodowanie z elementami robotyki, zajęcia plastyczne, a także wyciszające i relaksacyjne. Na bieżąco doskonali swój warsztat biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach.

Pani Karolina prowadzi u nas zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe z nauki czytania i pisania, z edukacji wczesnoszkolnej, a także zajęcia ogólnorozwojowe.

Izabella Banaszczak

Izabella Banaszczak

 

– ukończyła studia na Wydziale Filologicznym na kierunku Filologia polska oraz studia na kierunku Pedagogika. Dodatkowo Pani Izabella jest egzaminatorem OKE z języka polskiego zarówno maturalnym jak i po ósmej klasie szkoły podstawowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z uczniami ze szkoły podstawowej oraz liceum. Na codzień pracuje w jednym z liceów ogólnokształcących. W Edukatorii Pani Izabella prowadzi zajęcia z języka polskiego oraz przygotowuje naszych uczniów do egzaminów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Konrad Gładyszewski

przedmioty ścisłe

Konrad Gładyszewski

 

– ukończył doktorat z Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Pan Konrad współpracuje z Politechniką Łódzką, a także prowadzi wykłady na uczelniach technicznych w Holandii i Niemczech. Pan Konrad posiada doświadczenie w prowadzeniu korepetycji dla uczniów z zakresu chemii, fizyki oraz matematyki. Takie też zajęcia prowadzi w Edukatorii.

Marianna Pardej Pedagogika dziecięca

Marianna Pardej

 

– ukończyła studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe na kierunku Plastyka. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedszkolny oraz szkolny. Pani Marianna prowadzi u nas zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowe oraz z nauki czytania i pisania dla najmłodszych.

Barbara Bednarska

Barbara Bednarska 

 

– ukończyła studia na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi wymagającymi wsparcia psychologicznego. Od lat współpracująca z organizacjami działającymi na rzecz osób w kryzysie psychicznym oraz instytucjami pomocowymi.  Wieloletni psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu, Dziennym Domu Senior-Wigor, Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Doradca zawodowy, szkoleniowiec, koordynator Centrum Wolontariatu, propagatorka stylu życia blisko natury.

Współpracująca z różnorodnymi grupami osób potrzebującymi pomocy psychologicznej i doradczej m.in. : osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie, seniorów, osób w pogorszeniu, w trakcie zmiany życiowej, przeżywających stratę, traumę, rozpad rodziny czy związku, w żałobie, wypalonych zawodowo lub zagrożonych tym wypaleniem; przewlekle, terminalnie, somatycznie chorujących, osób LBGTQ i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą.
Pani Barbara prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych.

Przemysław Jaworski Chemia

Przemysław Jaworski

– ukończył studia na kierunku Dydaktyki chemii. Jest na etapie ukończenia studiów doktoranckich z Chemii organicznej. Obecnie naucza w liceum ogólnokształcącym oraz w szkole podstawowej. Ma ogromne doświadczenie w kształceniu  młodzieży. Pan Przemysław prowadzi u nas zajęcia dokształcające z chemii.

Anna Dziubałtowska Matematyka

Anna Dziubałtowska

–  Studentka trzeciego roku Politechniki Łódzkiej. Pani Ania posiada doświadczenie w prowadzeniu korepetycji z matematyki na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Takie też zajęcia prowadzi w EDUKATORII.