LOGOPEDIA

– korekcja i ćwiczenia z wykwalifikowaną kadrą nakierowaną na:

  • usuwanie wad mowy
  • usuwanie zaburzeń głosu
  • nauczanie mowy i rozumienia (w przypadku jej braku)
  • usuwanie trudności w czytaniu
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej
  • rozwój pod kątem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym

Diagnoza logopedyczna

 

– rozpoczyna się wywiadem z rodzicem na temat etapów rozwoju dziecka, przyzwyczajeń, częstości chorób, a także sposobu karmienia. Uzyskane w wywiadzie informacje pomogą logopedzie określić przyczynę wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii. Kolejnym etapem diagnozy logopedycznej jest badanie mowy.

 

Terapeuta pozna umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, zasobu słownika, umiejętności formułowania gramatycznej wypowiedzi, umiejętności formułowania i wypowiadania własnych myśli. W celu zbadania artykulacji poszczególnych głosek logopeda użyje specjalistycznych testów. Będzie pokazywał dziecku obrazki i prosił o ich nazywanie.

 

Następnie przeprowadzi badanie rozumienia pojedynczych wyrazów, prostych poleceń, złożonych poleceń. W kolejnych krokach sprawdzi czy ewentualna nieprawidłowa realizacja głosek znajduje odzwierciedlenie w czytaniu i pisaniu. Ostatnim etapem diagnozy logopedycznej jest przeprowadzenie badania uzupełniającego – w zależności od rodzaju zaburzenia badanie to może obejmować:
badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji oddechowej, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego, badanie pamięci słuchowej.

Terapia logopedyczna ma na celu:

 

usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej.

 

Terapia zaburzeń mowy obejmuje:

 

Wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski;
Utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym poprzez wprowadzenie go do mowy spontanicznej w ćwiczeniach.
Nauczanie poszczególnych dźwięków musi odbywać się według określonej kolejności działań, a każdy ćwiczony dźwięk musi przejść przez etapy: przygotowania narządów artykulacyjnych, wywołania dźwięku w izolacji, połączenia go z samogłoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ćwiczenia dźwięku w zdaniach, opowiadania obrazków. Dopiero po utrwalaniu jednego dźwięku można przejść do wprowadzenia następnego.

Logopedia kojarzy nam się przede wszystkim z mową, a dokładniej z wymową. Tymczasem logopedia to nie tylko ćwiczenia z usprawnianiem języka, korygowaniem wad wymowy czy wywoływaniem „r”. To bardzo szeroka dziedzina skierowana do wszystkich grup wiekowych od niemowląt przez dzieci, młodzież, kończąc na dorosłych.

 

Gdy dziecko przychodzi na świat, każdy rodzic pamięta o tym jak ważne są wizyty u lekarzy specjalistów: ortopedy, pediatry, okulisty, laryngologa. Niestety bardzo często zapominamy o tym jak ważna jest wizyta u logopedy.

 

Zdrowe niemowlęta mają prawidłowy odruch ssania. Jednak u wielu dzieci, zwłaszcza wcześniaków odruch ten nie wykształcił się prawidłowo lub w ogóle nie istnieje. W takich przypadkach pomoc logopedyczna jest niezbędna by za pomocą odpowiednich ćwiczeń stymulować motorykę buzi. Wpływa to na pojawienie się lub polepszenie odruchu ssania.

 

W przypadku najmłodszych logopeda czuwa nad prawidłowym i terminowym rozwojem mowy. Jeśli zaczynają się pojawiać opóźnienia, zadaniem logopedy jest stymulowanie mowy dziecka. U dzieci, u których mowa się nie rozwinęła kluczowym jest nauczenie komunikowania się przez dziecko, chociażby za pomocą gestów, obrazków i innych specjalistycznych materiałów, które pomogą w wyrażeniu potrzeb dziecka.

 

Logopeda czuwa także nad prawidłową pracą aparatu artykulacyjnego. Stąd zainteresowanie wadami zgryzu, sposobem jedzenia, w tym odgryzania, żucia, przełykania. Jeśli któraś z tych funkcji jest zaburzona zadaniem logopedy jest podjęcie pracy nad jej przywróceniem.

 

Nie zapominajmy również o tym, że logopeda pomoże także dzieciom z problemami ze słuchem. Dziecko, które nie słyszało w pełni, nie ma właściwych połączeń w mózgu odpowiedzialnych za prawidłowe interpretowanie dźwięków. Dzięki odpowiedniej terapii pod okiem logopedy ma szansę odkryć świat dźwięków i rozwinąć swoją mowę.

 

Wspólnym problemem dzieci, młodzieży i dorosłych jest jąkanie. Z niepłynnością mówienia do logopedy trafiają pacjenci bez względu na wiek. Choć najlepiej taką terapię rozpocząć jak najwcześniej, warto mimo wieku podjąć działania, które zdecydowanie poprawią jakość naszego życia.

Praca z osobami z takim rodzajem zaburzeń polega na wykorzystaniu technik relaksacyjnych, ćwiczeń fonacyjnych i umiejętności rozpoczynania wypowiedzi, a także jest to praca nad właściwym oddechem.

 

Kiedy obserwujemy, że rozwój naszego dziecka odbiega od mowy rówieśników nie powinniśmy zwlekać z wizytą u logopedy.
Na pracę nad prawidłowym rozwojem mowy nigdy nie jest za wcześnie.
Nie sądźmy, że wada zniknie sama lub, że dziecko z niej po prostu wyrośnie.

 

Jeśli zaś chodzi o dorosłych, to do nich skierowane są terapie logopedyczne polegające głównie na emisji głosu, pracy nad dykcją nad wyraźną i płynną mową.

 

Podsumowując pamiętajmy, że warto zwracać uwagę na to jak mówimy i jak mówią nasze dzieci. Odpowiednia terapia logopedyczna nie tylko poprawia jakość komunikacji, ale przyczynia się do budowania więzi międzyludzkich i relacji społecznych, czyli tego co jest niezbędne do szczęśliwego życia.

Często zauważane objawy

Kiedy z dzieckiem do logopedy?

 

– maluch urodził się przed czasem

– niemowlę nie chce ssać

gdy dziecko:

– ma problemy z połykaniem, żuciem, gryzieniem

– wsuwa język między zęby

– zniekształca lub zamienia głoski

– nie reaguje na imię

– unika kontaktu wzrokowego

– oddycha przez usta

– śpi z otwartą buzią

– ma trudności w czytaniu i pisaniu w wieku szkolnym

– jąka się

– ma wady zgryzu

– nie mówi lub mówi bardzo mało

– ma widoczne opóźnienia rozwoju mowy